ติดต่อเรา


เซ็นทรัล ออนไลน์ Contact Center
ต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมสำหรับการสั่งซื้อสินค้าผ่านเซ็นทรัลออนไลน์ หรือ Central App โปรดเตรียมหมายเลขคำสั่งซื้อของคุณเพื่อความรวดเร็วในการตรวจสอบ หากมีการดำเนินการสั่งซื้อเรียบร้อยแล้ว

โทร: 1425 กด 1 (ทุกวันตั้งแต่ 9.00 - 21.00 น.)
แชท: How to access live chat
Facebook : https://www.facebook.com/CentralOnlineShopping

 

ห้างสรรสินค้าเซ็นทรัลและโรบินสัน Contact Center

ต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมสำหรับการสั่งซื้อสินค้าที่ห้างสรรพสินค้าหรือช่องทางอื่นๆ

โทร: 1425 กด 4 (ทุกวันตั้งแต่ 9.00 - 23.00 น.)
อีเมล: contactcenter@central.co.th
แชท: Line http://bit.ly/CentralChatnShop
Facebook: https://www.facebook.com/CentralDepartmentStore

ตัวกรอง กรอง & จัดเรียง