MEDELA (เมดาล่า) นมแม่นั้นมีคุณภาพ และมีประโยชน์สูงสุดสำหรับลูกน้อย MEDELA

ผลิตภัณฑ์ส่งเสริมการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่แบรนด์ชั้นนำจากประเทศสวิตเซอร์แลนด์

ที่ช่วยให้ลูกน้อยได้ดื่มนมแม่อย่างสะดวกสบายขึ้น มีให้เลือกหลากชนิด อาทิ เครื่องปั๊มนมด้วยมือ

เครื่องปั๊มนมไฟฟ้า ขวดนม ครีมทาหัวนม อุปกรณ์ช่วยให้ทารกที่คลอดก่อนกำหนดดูดนม

แผ่นซับน้ำนม ชุดรองรับน้ำนม ชุดบริหารหัวนมสั้นหรือบอด กรวยปั๊มนมขนาดต่างๆ

มอบความสะดวกสบายให้กับคุณแม่ และมอบประโยชน์ให้กับทารกน้อยอย่างแท้จริง

Filter Filter & Sort