ผลิตภัณฑ์น้ำหอม เครื่องหนังและรองเท้าสไตล์ฟอร์มอลสุภาพชื่อดังจากอเมริกา

ก่อตั้งขึ้ในปี 1982 แบรนด์ KENNETH COLE (เคนเนท โคลล์) นั้นใช้แฟชั่นเป็นสื่อกลางในการเพื่อ

ส่งเสริมโฆษณาที่ใส่ใจต่อปัญหาสังคมต่างๆ ซึ่งได้รับการยกย่องและเป็นที่รู้จักในสังคมแฟชั่นอย่างกว้างขวาง

ตัวกรอง กรอง & จัดเรียง