* เงื่อนไขรับส่วนลดเพิ่ม 300 บาท 

 • สิทธิพิเศษสำหรับผู้ถือบัตรเครดิตคาร์ดเอกซ์ และ บัตรเครดิตไทยพาณิชย์ ยกเว้นบัตรเครดิต CardX MY TRAVEL / SCB MY TRAVEL เมื่อใช้จ่ายผ่านบัตรฯ ที่ CENTRAL APP หรือ  www.central.co.th ตั้งแต่ 4,000 บาทขึ้นไปต่อรายการสั่งซื้อ (หลังหักส่วนลดทุกประเภท) รับส่วนลดเพิ่มทันที 300 บาท ระหว่างวันที่ 1 มกราคม 2567 – 31 มีนาคม 2567
 • ผู้ถือบัตรเลือกชำระค่าสินค้าผ่านบัตรเครดิตคาร์ดเอกซ์ และ บัตรเครดิตไทยพาณิชย์ ยกเว้นบัตรเครดิต CardX MY TRAVEL / SCB MY TRAVEL พร้อมใส่หมายเลขบัตรเครดิตที่หน้าชำระเงินและเลือกโปรโมชั่นจากบัตรเครดิตคาร์ดเอกซ์ และ บัตรเครดิตไทยพาณิชย์ เพื่อรับส่วนลด จากนั้นยอดชำระจริงหลังจากหักส่วนลดแล้วจะปรากฏขึ้นให้ลูกค้ายืนยันการชำระเงินต่อไป 
 • จำกัดการรับส่วนลดสูงสุด 300 บาท/รายการสั่งซื้อ และจำกัดสิทธิ์รวม 200 สิทธิ์ ต่อเดือน และ 600 สิทธิ์ตลอดระยะรายการส่งเสริมการขาย
 • ส่วนลดนี้ใช้ได้เฉพาะการซื้อสินค้าที่มีรหัสขึ้นต้นด้วย CDS เท่านั้น ไม่สามารถใช้ได้กับรายการแบ่งชำระทุกประเภท (รายการดีจังแบ่งชำระรายเดือน 0%, รายการแบ่งชำระรายเดือนที่ทำรายการผ่าน SCB Call Center และแอป SCB EASY), สินค้าสั่งจองล่วงหน้า สินค้าประเภทผ้าอ้อม สินค้าแบรนด์ Aesop, Apple, Amazfit, Adidas, Chanel, Garmin, Hatari, Jubilee Diamond, MUJI, Nestle, Marshall, Mi, Prima Gold, Panasonic, Sharp, Smiggle, Xiaomi, Philips, Tefal, สินค้า Flash Deal, สินค้าที่ไม่ร่วมรายการ และการซื้อบัตรของขวัญทุกชนิด 
 • ส่วนลดนี้ไม่สามารถใช้ร่วมกับรายการส่งเสริมการขายอื่นๆ ของเซ็นทรัลออนไลน์ หรือ ใช้เป็นส่วนลดค่าจัดส่งสินค้า หรือ แลกเปลี่ยนเป็นเงินสด หรืออื่นๆ ใดได้
 • เซ็นทรัลออนไลน์ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการสั่งซื้อที่ไม่ตรงตามเงื่อนไขที่เซ็นทรัลออนไลน์กำหนด
 • กรณีมีการคืนสินค้าซึ่งทำให้ยอดซื้อรวมน้อยกว่าเงื่อนไขที่กำหนด ลูกค้าจะต้องคืนส่วนลดเต็มจำนวน และขอสงวนสิทธิ์ในการรับ / คืน / ยกเลิก / ชดเชยความเสียหายกรณีส่วนลดเงินสดอิเล็กทรอนิกส์ หรือมีการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นกับส่วนลดเงินสดอิเล็กทรอนิกส์ รวมถึงกรณีส่วนลดเงินสดอิเล็กทรอนิกส์หมดอายุ
 • เงื่อนไขการซื้อสินค้า การคืนสินค้า เป็นไปตามที่เซ็นทรัลออนไลน์กำหนด ตรวจสอบเงื่อนไขการซื้อสินค้าและคืนสินค้าได้ที่ CENTRAL APP หรือ www.central.co.th
 • คาร์ด เอกซ์  ธนาคาร และเซ็นทรัลออนไลน์ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข ข้อกำหนด รายละเอียด สิทธิประโยชน์ และยกเลิกรายการส่งเสริมการขายนี้ โดยจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้า 7 วันก่อนการมีผลใช้บังคับ เว้นแต่มีเหตุจำเป็นที่ไม่อาจแจ้งให้ทราบล่วงหน้าได้ และในกรณีข้อพิพาทให้ถือคำตัดสินของคาร์ด เอกซ์ ธนาคารและเซ็นทรัลออนไลน์เป็นที่สุด
 • คาร์ด เอกซ์  และธนาคาร มิได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการ ผลิต และ/หรือ การให้บริการ และ/หรือ การจำหน่าย และ/หรือ นำเข้า และ/หรือ การจัดส่งสินค้า และ/หรือ บริการ ธนาคารจึงไม่ต้องรับผิดชอบในกรณีสูญหาย เสียหาย บุบสลาย ชำรุด บกพร่อง และ/หรือ ในเหตุอื่นใดอันเกิดขึ้นกับสินค้าหรือบริการดังกล่าว และ/หรือ กรณีที่ผู้ถือบัตรได้รับความเสียหายใดๆ ทั้งสิ้น กรณีที่ท่านไม่ได้รับความสะดวกจากการซื้อสินค้า/บริการ ประสบปัญหา มีข้อสงสัยหรือมีปัญหาเกี่ยวกับการใช้งานรหัสส่วนลด หรือต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่แผนกลูกค้าสัมพันธ์เซ็นทรัลออนไลน์ โดยตรง โทร. 1425 (เวลา 08.30 – 18.00 น.)
 • คาร์ด เอกซ์ และ ธนาคาร ขอสงวนสิทธิ์ในการให้สิทธิประโยชน์จากรายการส่งเสริมการขายจากการใช้บัตรเพื่อเป็นไปในลักษณะการใช้เพื่อทางการค้าและ/หรือทางธุรกิจ ทุกกรณีไม่ร่วมรายการส่งเสริมการขายนี้

** เงื่อนไขการแลกรับเครดิตเงินคืน 10% 

 • สิทธิพิเศษนี้สำหรับผู้ถือบัตรเครดิตคาร์ดเอกซ์ และบัตรเครดิตไทยพาณิชย์ ยกเว้นบัตรเครดิต CardX FAMILY PLUS / SCB FAMILY PLUS และ SCB M  ทุกประเภท เมื่อใช้จ่ายผ่านบัตรฯ แบบชำระเต็มจำนวนและใช้คะแนนสะสม CardX Rewards เท่ายอดใช้จ่ายต่อเซลล์สลิป ผ่าน CENTRAL APP หรือ  www.central.co.th  ระหว่างวันที่ 1 มกราคม 2567 – 31 มีนาคม 2567

 • CardX Rewards ให้หมายรวมถึง SCB Rewards ด้วย

 • ผู้ส่งต้องลงทะเบียนผ่าน SMS พิมพ์ FNW เว้นวรรค ตามด้วยหมายเลขบัตรเครดิต 12 หลักสุดท้าย เว้นวรรค ตามด้วยยอดใช้จ่ายต่อเซลล์สลิป (แบบจำนวนเต็ม ไม่มีจุดทศนิยม) ส่งมาที่ 4545333 (ค่าบริการส่ง SMS ขึ้นอยู่กับผู้ให้บริการเครือข่ายผู้ให้บริการโทรศัพท์มือถือ) โดยผู้ถือบัตรจะได้รับ SMS ตอบกลับยืนยันการลงทะเบียนสำเร็จ (ลงทะเบียน 1 ครั้ง ต่อ 1 หมายเลขบัตรเครดิต เพื่อรับสิทธิ์และต้องลงทะเบียนรับสิทธิ์ทุกครั้งภายในวันที่ทำรายการ)

 • สิทธิประโยชน์นี้สงวนสิทธิ์สำหรับผู้ถือบัตรที่มีคะแนนสะสมเพียงพอตามเงื่อนไขที่กำหนดเท่านั้น ในกรณีที่ผู้ถือบัตรมีคะแนนสะสมไม่เพียงพอตามเงื่อนไขที่กำหนด ไม่สามารถร่วมรายการส่งเสริมการขายนี้ได้ 

 • การคำนวณยอดเครดิตเงินคืนจะคำนวณจากการแลกคะแนนโดยยึดจากยอดใช้จ่ายแบบจำนวนเต็ม (ไม่รวมจุดทศนิยม)

 • คะแนนสะสมที่ใช้แลกรับเครดิตเงินคืน จะถูกหักออกจากคะแนนสะสมในบัญชีบัตรเครดิตโดยอัตโนมัติหลังจากทำรายการแลกคะแนนเท่ายอดใช้จ่ายสำเร็จ

 • เครดิตเงินคืนจะเข้าบัญชีบัตรเครดิตที่ใช้จ่ายภายใน 90 วันนับจากวันสิ้นสุดระยะเวลาส่งเสริมการขายนี้ โดยจะแสดงยอดเงินที่จะเครดิตคืนไว้ในใบแจ้งยอดรายการบัตรเครดิต (Statement) ในรอบบัญชีถัดไป

 • คะแนนสะสม CardX Rewards ที่แลกรับเครดิตเงินคืนแล้ว ไม่สามารถทอนเป็นเงินสดหรือสิ่งอื่นได้/ ขอคืน/ยกเลิกได้ทุกกรณี

*/** เงื่อนไขรวม

 • บัตรเครดิตคาร์ดเอกซ์ หมายรวมถึงบัตรเครดิตไทยพาณิชย์ ที่โอนธุรกิจไปยัง บริษัท คาร์ด เอกซ์ จำกัด ซึ่งยังไม่ได้เปลี่ยนหน้าบัตรใหม่ สามารถร่วมรายการส่งเสริมการขายนี้ได้

 • ยอดใช้จ่ายที่ไม่นำมาคำนวณได้แก่ หมวดรายการใช้จ่ายที่ไม่ได้กำหนดในเงื่อนไข ยอดใช้จ่ายที่ยกเลิก คืนสินค้า/บริการในภายหลัง  รายการดอกเบี้ย ค่าปรับค่าธรรมเนียม รายการที่เกิดจากต่างประเทศ การซื้อกองทุน ยอดค่าเบี้ยประกันชีวิตควบการลงทุน Unit Linked (MCC 6211) ยอดชำระค่าภาษีอากร การประมูลทะเบียนรถ การเบิกเงินสดล่วงหน้า (รวมถึง ดีจังเปลี่ยนวงเงินเป็นเงินสด) ดีจังแบ่งจ่ายยอดชำระทุกประเภท ที่ทำผ่านแอป SCB EASY หรือ ศูนย์บริการลูกค้าไทยพาณิชย์ และการใช้บัตรที่เป็นไปในลักษณะเพื่อการค้า/ธุรกิจยอดชำระค่าน้ำ ค่าไฟฟ้า ยอดใช้จ่ายดีจังแบ่งชำระรายเดือน ที่ยังมิได้ชำระ ดีจังแบ่งจ่ายยอดชำระ ยอดซื้อเงินตราสกุลต่างประเทศ 

 • ผู้ถือบัตรที่จะได้รับสิทธิพิเศษตามรายการส่งเสริมการขายนี้ จะต้องมีสถานะบัตรเป็นปกติ มีประวัติการชำระเงินที่ดี ไม่ผิดนัดชำระเงิน ตามข้อกำหนดของ คาร์ด เอกซ์และธนาคาร และไม่เคยฝ่าฝืนระเบียบข้อบังคับ และ/หรือ เงื่อนไขใด ๆ ของการเป็นผู้ถือบัตรเครดิตของ คาร์ด เอกซ์ และธนาคาร อยู่จนถึงขณะรับเครดิตเงินคืน ทั้งนี้ คาร์ด เอกซ์ และธนาคาร มีสิทธิ์ที่จะระงับ และ/หรือ เรียกคืน เครดิตเงินคืน ในกรณีที่ตรวจพบว่าผู้ถือบัตรที่ได้รับเครดิตเงินคืนมีคุณสมบัติไม่ถูกต้องครบถ้วน หรือไม่ปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับหรือเงื่อนไขที่ คาร์ด เอกซ์ และธนาคาร กำหนด 

 • สิทธิพิเศษนี้ไม่สามารถ แลก เปลี่ยน ทอนเป็นเงินสด หรือโอนสิทธิให้แก่ผู้อื่นได้ 

 • คาร์ด เอกซ์, ธนาคาร และร้านค้ามีสิทธิ์เปลี่ยนแปลงกติกา เงื่อนไข ข้อกำหนด ระยะเวลา สิทธิประโยชน์ต่าง ๆ และยกเลิกรายการส่งเสริมการขายนี้โดยจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วัน ก่อนการมีผลใช้บังคับ เว้นแต่จะมีเหตุจำเป็นที่มิอาจแจ้งให้ทราบล่วงหน้าได้ กรณีมีข้อพิพาทให้ถือคำตัดสินของ คาร์ด เอกซ์, ธนาคารและร้านค้าเป็นที่สุด

 • กรุณาตรวจสอบเงื่อนไขเพิ่มเติม ณ ร้านค้าที่ร่วมรายการ หรือสื่ออื่น ๆ ของคาร์ด เอกซ์ และธนาคาร หรือ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ศูนย์บริการลูกค้าคาร์ดเอกซ์ โทร.1468 สำหรับบัตรเครดิตคาร์ดเอกซ์ หรือ ศูนย์บริการลูกค้าไทยพาณิชย์ โทร. 02-777-7777 สำหรับบัตรเครดิตไทยพาณิชย์

 • ผลิตภัณฑ์บัตรเครดิตให้บริการโดย บริษัท คาร์ด เอกซ์ จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทในกลุ่ม SCBX เช่นเดียวกับธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)

     กรณีเบิกถอนเงินสดล่วงหน้าจากบัตรเครดิต เสียดอกเบี้ยตังแต่วันที่เบิกถอน

Filter Filter & Sort