Studio Fix รองพื้นเนื้อแมตต์สูตรใหม่ มาพร้อมส่วนผสมของสกินแคร์กว่า 87% เริ่ม 11 ก.ค. 2567 - 25 ก.ค. 2567
เมื่อช้อป Foundation ที่ร่วมรายการ
เมื่อช้อป New! Glow Play ใดๆ 
เมื่อช้อป Lipstick ที่ร่วมรายการ
เมื่อช้อป Lightful Collection ที่ร่วมรายการ
เมื่อช้อป New! Fix+ ใดๆ 
ตัวกรองทั้งหมด ตัวกรอง