* เงื่อนไขกิจกรรม TOP SPENDER

 •  ระยะเวลาการร่วมกิจกรรมเริ่ม 2 พ.ค. 2567 - 30 พ.ค. 2567
 • ลูกค้าสามารถร่วมกิจกรรมได้ 1 ครั้ง ต่อ 1 บัญชี Central Online
 •  สงวนสิทธิ์สำหรับลูกค้าที่สั่งซื้อสินค้าจาก Central App หรือ www.central.co.th และมียอดซื้อสะสมสูงสุดตลอดระยะเวลาแคมเปญ (หลังจากยกเลิกคำสั่งซื้อหรือคืนสินค้าแล้ว)
 • ลูกค้าจำเป็นต้องใช้บัญชี Central Online เดียวกันในการสะสมยอดการใช้จ่ายตลอดระยะเวลากิจกรรม
 • บัญชี Central Online ของลูกค้าจะต้องมีการตั้งค่าเปิดรับข้อมูลข่าวสารจากทางบริษัทฯ เพื่อร่วมกิจกรรม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการมอบรางวัล และติดต่อลูกค้าที่มีการตั้งค่าบัญชี Central Online ตามเงื่อนไขที่กำหนดเท่านั้น
 • บริษัทฯ จะติดต่อลูกค้าที่มีสิทธิได้รับรางวัลตามเงื่อนไขภายหลังจาก 14 วันนับจากวันจบกิจกรรม โดยลูกค้าจะต้องยืนยันรับสิทธิ์ด้วยตนเองภายในระยะเวลาที่บริษัทฯ กำหนด
 • ของรางวัลไม่สามารถแลกเปลี่ยนเป็นเงินสดหรือมอบสิทธิ์ให้แก่ผู้อื่นได้ในทุกกรณี
 • บริษัทฯ ไม่มีส่วนรับผิดชอบในความเสียหายหรือการสูญหายจากการร่วมกิจกรรมและการรับรางวัล
 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขหรือของรางวัลโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • คำตัดสินของคณะกรรมการ Central Online ให้ถือเป็นที่สิ้นสุดในทุกกรณี
 • สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์ โทร 1425
ตัวกรอง กรอง & จัดเรียง