วิธีการสะสมคะแนนเดอะวัน

1. | เพิ่มสินค้าที่ต้องการลงถุงช้อปปิ้ง

 

2. | กดที่สัญลักษณ์ถุงช้อปปิ้ง

 

3. | ตรวจสอบคะแนนเดอะวันที่จะได้รับสำหรับคำสั่งซื้อนี้ได้ที่นี่

1. | เลือกสินค้าที่ต้องการแล้วคลิกที่ เพิ่มในถุงช้อปปิ้ง

2. | คลิกที่ถุงช้อปปิ้ง

3. | คลิกดำเนินการชำระเงิน 

4. | ตรวจสอบคะแนนเดอะวันที่จะได้รับสำหรับคำสั่งซื้อนี้ได้ที่นี่

ตัวกรอง กรอง & จัดเรียง